Lingvistický magazín.
Slovenský jazyk - slovenčina
reklama DiskusnéFórum.sk - konečne rozumná diskusia!

Slovesá

Slovesá sú čarovné slovíčka, ktoré patria k ohybným plnovýznamovým slovným druhom. Vo vete plnia dôležitú úlohu, pretože vystupujú vo funkcii prísudku. Tento slovný druh má tiež svoje zákonitosti a pravidlá. Tie musíme ovládať, ak chceme medzi sebou bezchybne komunikovať. Predkladajúci vedomostný test nám dáva príležitosť overiť si úroveň našich vedomostí. Je určený predovšetkým pre žiakov piateho ročníka, ktorí sa už s problematikou slovies oboznámili. (autor testu: Susan, 25. február 2009)

Otázky:

1. Z nasledujúcej rozprávkovej ukážky – Alica v krajine zázrakov urči presný počet všetkých slovies.
V jeden krásny letný deň sedela Alica na trávnatom briežku a nudila sa. Sestra sa s ňou nechcela hrať, radšej si čítala. „Čo keby som si urobila venček zo sedmokrások?“ – uvažovala. Zrazu sa neďaleko nej zjavil Biely králik s červenými očami. Vytiahol z vrecka vesty hodinky a začal lamentovať: „Ach, bože, bože, určite prídem neskoro!“ Ohúrená Alica sa začudovala: „Počul to kedy svet, aby králik rozprával?“ Dlho neotáľala a horiac zvedavosťou pustila sa za ním. Králik s červenými očami však zrazu zmizol v akejsi nore.

2. Vyber správne sloveso, ktorému zodpovedajú nasledujúce gramatické kategórie: osoba, číslo, čas, spôsob:
V jeden krásny letný deň sedela Alica na trávnatom briežku a nudila sa.

3. Vyber možnosť, ktorá zahŕňa všetky stavové slovesá.

4. Ktoré z uvedených gramatických kategórií zodpovedajú slovesnému tvaru vo vete:
Pani učiteľka, mohli by ste mi pomôcť s nasledujúcou úlohou?

5. Rozhodni, ktorá z možností obsahuje len činnostné slovesá.

6. Rozhodni, ktoré zo stavových a činnostných slovies majú správne priradené podstatné mená, s ktorými sa slovesá bežne používajú.

7. Ktoré z uvedených slovies môže byť zvratné i nezvratné?

8. Slovesá – starnúť, kvitnúť sú:

9. Slovesá – tancovať, cestovať sú:

10. Slovesá – tváriť sa, zjaviť sa sú:

11. Rozhodni, v ktorej z možností, sú vypísané všetky stavové slovesá z nasledujúcich viet.
Na lúke sa belejú nezábudky. Každý z nás si poctivo píše domáce úlohy. Malý Janko rastie ako z vody. Deti sa radujú zo snehovej nádielky. Dievčina sa začervenala ako ruža. Od strachu takmer onemel. Žiak tejto triedy odišiel kvôli chorobe domov. S rodinou sa radi lyžujeme. Cítil sa veľmi zle. Doma máme nové auto.

12. Vyber možnosť, ktorá obsahuje všetky uvedené vety správne.

13. Rozdeľte slovesá na zvratné a nezvratné: rozvidnievalo sa, pásli, začalo sa, chceme, učíme sa, pretekali, videli.

14. Ktorá z viet vystihuje nasledovné gramatické kategórie slovesa – liečiť2. os., množné. číslo, min. čas, oznamovací spôsob?

15. Ktoré z nasledujúcich slovies má správne priradené synonymá?