Lingvistický magazín.
Slovenský jazyk - slovenčina
reklama DiskusnéFórum.sk - konečne rozumná diskusia!

Slovenská gramatika

Slovenský národ je síce považovaný za gramotný a pomerne kvalitne vzdelaný, avšak už aj v bežnom obchodnom styku, či pri inej forme komunikácie, si možno všimnúť, že niektorí z nás na tom so spisovnou slovenčinou a gramatikou nie sú až tak dobre. V tomto teste si to môžete overiť ... (autor testu: Martin Ille, 21. február 2006)

Otázky:

1. Úctihodný alebo úctyhodný?

2. Respektíve alebo respektívne?

3. Vyše dve hodiny alebo vyše dvoch hodín? Ktorý pád je v tomto prípade vhodnejší?

4. Ziesť alebo zjesť?

5. Album alebo nosič? Ktorý výraz je v tomto prípade vhodnejší?

6. Sál alebo sála?

7. Napadlo ho alebo napadlo mu? Ktoré zámeno je v tomto prípade vhodnejšie?

8. Elektrická zásuvka, či zástrčka?

9. O chvíľu, či za chvíľu? Ktorá predložka je v tomto prípade vhodnejšia?

10. Nachladnúť, či prechladnúť?

11. Môžte alebo môžete?

12. Zľadovatený alebo zľadovatelý?

13. Vodítko alebo vôdzka?

14. Dôchodcovia alebo dôchodci?

15. Skrutkovač alebo šróbovák?

16. Zvyšok alebo zbytok?