Lingvistický magazín.
Slovenský jazyk - slovenčina
reklama DiskusnéFórum.sk - konečne rozumná diskusia!

Cudzie slová v slovenčine

Používame ich, poznáme ich, nezdajú sa nám byť cudzie. Poznáme však ich skutočný význam? (autor testu: Eva Illeová, 29. január 2007)

Otázky:

1. Absolútny

2. Relatívny

3. Statický

4. Verifikácia

5. Referencia

6. Kontext

7. Portfólio

8. Asimilácia

9. Empatia

10. Skartovať

11. Gravidita

12. Migrácia

13. Komplexný

14. Ad acta

15. Aspekt

16. Symetria

17. Efektivita

18. Integrácia

19. Kumulácia

20. De facto

21. Detto

22. Syntax

23. Entuziazmus

24. Interakcia

25. Sofistikovaný