Lingvistický magazín.
Slovenský jazyk - slovenčina
reklama DiskusnéFórum.sk - konečne rozumná diskusia!

Bohemizmy v slovenčine

Je to smutné, ale je to tak. Rýdzu slovenčinu už dnes počuť málokde. Ba dokonca ľudia, ktorí sa týmto jazykom živia (moderátori, redaktori a pod.), niekedy zaváhajú, či použiť ten, či onen výraz. A tak sa niekedy (v poslednej dobe dosť často) stane, že i v niektorých veľmi významných slovenských médiách narazíme na český výraz, tzv. bohemizmus. Poďme sa teda pozrieť, do akej miery sa tento problém týka vás ... (autor testu: Martin Ille, 10. február 2006)

Otázky:

1. Odporúčať alebo doporučovať?

2. Vzhľadom na alebo vzhľadom k?

3. Rohlík alebo rožok?

4. Tá varianta alebo ten variant?

5. Nie je, nieje alebo neni?

6. Za päť minút, či o päť minút? Ktorý tvar je v tomto prípade vhodnejší?

7. Bérec alebo holeň?

8. Dosažiteľné alebo dosiahnuteľné?

9. Výdaje alebo výdavky? Ktorý tvar je vhodnejší?

10. Pijavý, či savý papier?

11. Horko alebo teplo?

12. Východzia alebo východisková zastávka?

13. List, či dopis?

14. Po prvé, po druhé alebo za prvé, za druhé?

15. Diskusia alebo diskuzia?

16. Sluchátko, slúchatko alebo slúchadlo?

17. Spamätať sa alebo vzpamätať sa?

18. Hejno alebo roj?

19. Snímok alebo snímka?