Lingvistický magazín.
Slovenský jazyk - slovenčina
reklama DiskusnéFórum.sk - konečne rozumná diskusia!

Testy z jazyka slovenského

Slovesá

Slovesá sú čarovné slovíčka, ktoré patria k ohybným plnovýznamovým slovným druhom. Vo vete plnia dôležitú úlohu, pretože vystupujú vo funkcii prísudku. Tento slovný druh má tiež svoje zákonitosti a pravidlá. Tie musíme ovládať, ak chceme medzi sebou bezchybne komunikovať. Predkladajúci vedomostný test nám dáva príležitosť overiť si úroveň našich vedomostí. Je určený predovšetkým pre žiakov piateho ročníka, ktorí sa už s problematikou slovies oboznámili. (autor testu: Susan, 25. február 2009)

Číslovky

Číslovky sú ohybné i neohybné plnovýznamové slová, ktoré majú platnosť vetného člena. Vyjadrujú počet a poradie osôb, zvierat, vecí, dejov, vlastností, ale aj počet vôbec. Stretávame sa s nimi na každom kroku, hoci si ich význam dostatočne neuvedomujeme. Ich pravopis vie mnohokrát potrápiť naše hlavičky, preto si ho môžeme preveriť nasledujúcim testom. (Test je pôvodne určený pre žiakov 7. ročníka ZŠ) (autor testu: Susan, 18. február 2009)

Cudzie slová v slovenčine

Používame ich, poznáme ich, nezdajú sa nám byť cudzie. Poznáme však ich skutočný význam? (autor testu: Eva Illeová, 29. január 2007)

Slovenská gramatika

Slovenský národ je síce považovaný za gramotný a pomerne kvalitne vzdelaný, avšak už aj v bežnom obchodnom styku, či pri inej forme komunikácie, si možno všimnúť, že niektorí z nás na tom so spisovnou slovenčinou a gramatikou nie sú až tak dobre. V tomto teste si to môžete overiť ... (autor testu: Martin Ille, 21. február 2006)

Bohemizmy v slovenčine

Je to smutné, ale je to tak. Rýdzu slovenčinu už dnes počuť málokde. Ba dokonca ľudia, ktorí sa týmto jazykom živia (moderátori, redaktori a pod.), niekedy zaváhajú, či použiť ten, či onen výraz. A tak sa niekedy (v poslednej dobe dosť často) stane, že i v niektorých veľmi významných slovenských médiách narazíme na český výraz, tzv. bohemizmus. Poďme sa teda pozrieť, do akej miery sa tento problém týka vás ... (autor testu: Martin Ille, 10. február 2006)