Lingvistický magazín.
Slovenský jazyk - slovenčina
reklama DiskusnéFórum.sk - konečne rozumná diskusia!

Zástrčka nie je zásuvka

Ak vás niekto požiada, aby ste „toto zastrčili do zástrčky“, zaiste mu porozumiete aj napriek tomu, že vás dotyčný žiada o absurdum. S najväčšou pravdepodobnosťou mala totiž táto osoba na mysli zásuvku.

Slová zásuvka a zástrčka majú odlišné významy. Kým slovom zástrčka označujeme vidlicu s vývodom vodiča elektriny, slovom zásuvka poukazujeme na zariadenie určené na pripojenie elektrického zariadenia pomocou už spomínanej zástrčky. Rozdiel medzi týmito výrazmi môžete zhliadnuť na nasledujúcej vizuálnej ukážke:

zásuvka zástrčka
zásuvka zástrčka

Z hľadiska pripojiteľnosti a pre ešte lepšie pochopenie možeme zásuvku taktiež označiť za samicu a zástrčku za samca.

Nemožno nespomenúť, že slovo zásuvka v sebe ukrýva aj inú symboliku. Okrem už vyššie spomenutého prvého významu takisto označuje aj zasúvaciu priehradku, napríklad zásuvka stola, zásuvka skrine a pod. Niekedy sa tento význam zamieňa s hovorovým slovom šuplík.

Martin Ille, 1. júl 2006