Lingvistický magazín.
Slovenský jazyk - slovenčina
reklama DiskusnéFórum.sk - konečne rozumná diskusia!

Ako správne skloňovať slovo euro?

Vplyvom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v máji 2004 sa v slovenskom jazyku začalo čoraz frekventovanejšie používať slovo euro, ktoré označuje názov jednotného platidla v členských štátoch.

Toto slovo už bolo kodifikované do slovenčiny, čo znamená, že by sa malo skloňovať. A keďže ide o podstatné meno stredného rodu zakončené na samohlásku o, skloňujeme ho podľa vzoru mesto. Slovo euro je všeobecné podstatné meno (čiže nie vlastné) a preto ho píšeme s malým e na začiatku; v niektorých jazykoch sa však píše s veľkým začiatočným e. Pri bežnej komunikácii, ako aj pri formálnom styku by sme mali rozlišovať medzi nasledovnými tvarmi:

  • euro - názov meny; všeobecné podstatné meno stredného rodu skloňované podľa vzoru mesto; píšeme ho s malým e na začiatku, pričom v iných jazykoch sa môžeme stretnúť aj s tvarom Euro, ktoré má na začiatku e veľké
  • Eur - skratka názvu meny; píše sa s veľkým e na začiatku, ostatné písmená sa píšu malé; tento zápis je ekvivalentný pre Sk
  • EUR - kód platidla vytvorený z prvých troch písmen názvu podľa normy ISO 4217; vždy sa píše veľkými písmenami; tento tvar je ekvivalentný pre zápis SKK

Z vyššie uvedeného vyplýva, že či už napíšeme 10 eur, 10 Eur alebo 10 EUR, nič nepokazíme, pretože tieto tvary sú v súlade s pravidlami slovenského pravopisu a už spomenutou normou.

Ako ale ohýbať slovo euro tak, aby sme nepochybili, si ukážeme v nasledujúcej tabuľke:

  euro koruna
  singulár plurál singulár plurál
nominatív (kto, čo) euro eurá koruna koruny
genitív (koho, čoho) eura eur koruny korún
datív (komu, čomu) euru eurám korune korunám
akuzatív (koho, čo) euro eurá korunu koruny
lokál (o kom, o čom) eure eurách korune korunách
inštrumentál (s kým, s čím) eurom eurami korunou korunami

Vychádzajúc z predchádzajúcej tabuľky si môžeme uviesť zopár príkladov, ako správne používať (skloňovať) slovo euro v bežnej reči v porovnaní so slovom koruna:

euro koruna
jedno euro jedna koruna
dve eurá dve koruny
päť eur päť korún
sto eur sto korún

Odpoveď na prvotnú otázku, či slovo euro skloňovať, je kladná. Čiže áno, slovo euro sa v slovenčine skloňuje. Ak teda vyslovíme trinásť euro, pochybíme. Korektný je tvar trinásť eur.

Na záver ešte doplním informáciu, že znak eura € sa na počítači píše súčasným stlačením kláves CTRL, ALT a písmena E.

Martin Ille, 4. jún 2006