Lingvistický magazín.
Slovenský jazyk - slovenčina
reklama DiskusnéFórum.sk - konečne rozumná diskusia!

O slovenskom jazyku

Sú nám jazykovedci na osoh?

Prečo sa naši jazykovedci pri svojej práci zámerne odkláňajú od logiky a ucelenosti systému nášho slovenského jazyka a spôsobujú tým problémy nielen cudzincom snažiacich sa pochopiť významy niektorých slov? Milan Košút, 7. október 2006

Nekultúrnosť kultúry, alebo kultúra nekultúrnosti?

Príspevok je venovaný jednej z najstarších informačno-komunikačných technológií - ľudskej reči (a v kontexte s prostredím a okolnosťami práve tej našej - slovenskej). Hana Vrbanová, 11. september 2006

Zástrčka nie je zásuvka

V bežnej hovorovej reči si mnoho ľudí mýli slovo zástrčka so slovom zásuvka, pričom oba tieto výrazy majú odlišný, aj keď svojím odborným zaradením nie príliš vzdialený, význam. Martin Ille, 1. júl 2006

Ako správne skloňovať slovo euro?

Po dlhých kontroverziách o tom, či skloňovať slovo euro alebo nie, prinášame malé vysvetlenie, kedy toto slovo skloňovať a ako, a kedy naopak nie a prečo. Martin Ille, 4. jún 2006